DECYZJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I TRYBIE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

Szanowni Państwo,

decyzją Władz Rektorskich, podjętą na dzisiejszym spotkaniu (tj. 11 marca 2020 r.), w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone ze skutkiem natychmiastowym do dnia 24 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora AGH z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności AGH

Informujemy, że egzamin inżynierski zostanie przesunięty z dnia 17.03.2020 na dzień 31.03.2020 (godzina 9:00 Aula JSW – wszystkie kierunki studiów).

Apel Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego: “To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny właściwie naszego społeczeństwa, to jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji. W związku z tym gorący apel o odpowiedzialność, żebyśmy poważnie potraktowali ryzyko.”