CUBR 2 – OPTYMALIZACJA KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PROCESIE WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI – “OPTICLASS”

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 5 058 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 1 170 000,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji pilotowej do sterowania układem klasyfikacji w hydrocyklonie w KGHM Polska Miedź SA oraz wdrożenie innowacyjnego algorytmu sterowania . Funkcją celu jest optymalizacja procesu. Kryterium oceny będzie wzrost ostrości rozdziału do 85%, uzyskanie założonego ziarna podziałowego oraz ocena ekonomiczna. Instalacja pilotowa klasyfikacji w hydrocyklonie będzie wyposażona w nowoczesne urządzania pomiarowe (granulometr, przepływomierze, gęstościomierze) oraz sterowniki. Sterowanie będzie oparte na algorytmach zweryfikowanych dla danych rzeczywistych. Modele matematyczne będą oparte na najnowszych metodach: modele adaptacyjne, systemy rozmyte, teoria grafów, CFD. Przeprowadzona zostanie ilościowa i jakościowa analiza mineralogiczna (skaningowy mikroskop elektronowy z oprogramowaniem MLA 3.1). Efektem projektu będzie kompletny zestaw informacji i wytycznych dotyczących technologii klasyfikacji w hydrocyklonie.