CUBR 1 – OPRACOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII ROZDRABNIANIA RUDY MIEDZI DLA O/ZWR POLKOWICE

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 15 817 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 2 146 500,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: KGHM Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt obejmuje badania laboratoryjne rozdrabniania i wzbogacania frakcji rud miedzi z O/ZWR KGHM PM S.A, o zmiennych właściwościach fizycznych i mineralogicznych wpływających na ich wzbogacalność, zużycie energii (>30%) i uzysk technologiczny. Wyniki badań pozwolą opracować prototypy kruszarek i młyna wibracyjnego w skali półtechnicznej i ich układy technologiczne, wykonane i przebadane ostatecznie w warunkach przemysłowych. Na tej podstawie zostaną opracowane założenia projektowe nowych maszyn przeróbczych dostosowanych do obecnych ciągów Rejonów O/ZWR KGHM, co umożliwi ich modernizację oraz unifikację, przynosząc wymierne korzyści środowiskowe (minimalizacja powierzchni zajmowanej przez składowiska odpadów oraz emisji zanieczyszczeń i oszczędność zasobów naturalnych) i ekonomiczne (mniejsze zużycie energii, zwiększenie uzysku składnika użytecznego, minimalizacja kosztów operacyjnych i opłat środowiskowych).