Certyfikaty i znak jakości dla kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, która odbyła się 18 marca 2019 roku w Jabłonnej Prodziekan, dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH odebrał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” dla kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych.

Program „Studia z Przyszłością” kładzie szczególny nacisk na „użyteczność kształcenia” istotną dla studentów oraz pracodawców jako odbiorców usług edukacyjnych. Przedłożony przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii wniosek oceniony został pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy, aktualnymi trendami rynkowymi i potrzebami środowisk zewnętrznych, dla których uczelnie realizują swoją dydaktyczną i społeczną misję. Eksperci dostrzegli innowacyjność, nowatorstwo i wartość rynkową kształcenia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych.

Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych jest jedynym takim kierunkiem w kraju. Podczas wizyty studentów tego kierunku u Dziekana WGiG, Profesor Marek Cała wskazując na portrety Dziekanów pełniących tę funkcję na przestrzeni 100 lat, powiedział, że tworzą właśnie najnowszą historię Wydziału. Kierunek RTZ po raz pierwszy uruchomiony został w październiku 2018.

Więcej informacji o kierunku: https://wgig.agh.edu.pl/studia/kandydaci/1-i-2-stopien/rewitalizacja-terenow-zdegradowanych/

Serdecznie zapraszamy !

 

Zdjęcia:

Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” (fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)

 

Studenci kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych z Dziekanem WGiG Profesorem Markiem Całą, Prodziekanami dr hab. inż. Zbigniewem Niedbalskim, prof. AGH i dr hab. inż. Radosławem Pomykałą oraz Pełnomocnikiem ds. kierunku RTZ  dr hab. inż. Anną Ostręga, prof. AGH (fot. Artur Bator)