Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Miło nam poinformować, że studia I i II stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradownych otrzymały w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”:

Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”

Program „Studia z Przyszłością” kładzie szczególny nacisk na „użyteczność kształcenia” istotną dla studentów oraz pracodawców jako odbiorców usług edukacyjnych. Przedłożony przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii wniosek został oceniony pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy, aktualnymi trendami rynkowymi i potrzebami środowisk zewnętrznych, dla których uczelnie realizują swoją dydaktyczną i społeczną misję.
Oceniający kierunek eksperci uznali, że spełnia on kryteria certyfikacyjne wskazane w Regulaminie Konkursu, przyznając odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, uzasadniającą wyróżnienie laurem „Studia z Przyszłością”. Dostrzegli innowacyjność, nowatorstwo i wartość rynkową kształcenia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.