TEMATYKA ZBIORÓW

W zbiorach biblioteki znajduje się łącznie 54 030 jednostek obliczeniowych (stan na dzień 1 stycznia 2018 r.), które można zakwalifikować do 10 głównych działów tematycznych, odpowiadających profilowi kształcenia i prowadzonej działalności naukowo-badawczej Wydziału: 

 • Nauka i wiedza w ogólności. Statystyka. Metrologia. Pomiaroznawstwo.
 • Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Zarządzanie. 
 • Chemia. Przemysł chemiczny. Fizyka. Matematyka.
 • Nauki o ziemi. 
 • Ekologia. Ochrona środowiska. Inżynieria Środowiska. 
 • Górnictwo. 
 • Przemysł budowlany. Inżynieria lądowa i wodna.
 • Inżynieria sanitarna. Wentylacja. Klimatyzacja. Ogrzewnictwo. Chłodnictwo.
 • Elektrotechnika. Energetyka. Gospodarka energetyczna.
 • Językoznawstwo. Słowniki językowe.

Na podaną liczbę 54 030 jednostek obliczeniowych zbiorów składa się:

 • 31 998 vol. książek,
 • 4 161 vol. czasopism,
 • 17 868 jednostek obliczeniowych zbiorów specjalnych, do których zaliczają się:
  • prace dyplomowe,
  • prace naukowo-badawcze,
  • literatura firmowa,
  • normy.

Tylko część zbiorów biblioteki (ok. 50%) widoczna jest w katalogu komputerowym dostępnym na stronie BG AGH . Pozostała część zbiorów jest sukcesywnie wprowadzana, ale dopóki ten proces się nie zakończy zachęcamy do korzystanie również z katalogu tradycyjnego (kartkowego) dostępnego w bibliotece.

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie są udostępniane w Czytelni Czasopism. Wyszukiwanie odbywa się elektronicznie poprzez spis prac dyplomowych zamieszczony na stronie biblioteki, w zakładce REJESTR PRAC DYPLOMOWYCH lub za pomocą tradycyjnego katalogu kartkowego dostępnego w bibliotece.