REJESTR PRAC DYPLOMOWYCH

Zamieszczony poniżej REJESTR PRAC DYPLOMOWYCH stanowi kompletny spis prac dyplomowych zaewidencjonowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w 2008-2019 oraz częściowy z lat wcześniejszych. Prace z lat wcześniejszych i roku 2020 będą sukcesywnie dodawane do rejestru.

Wyszukiwanie ctrl+F.

ZAMAWIANIE PRAC MAILOWO NA ADRES: bibwgig@agh.edu.pl. 

Prosimy o podanie numerów sygnatur wybranych prac oraz oczekiwanie na potwierdzenie zamówienia i ustalenie terminu udostępnienia.

Jednorazowo jedna osoba może zamówić maksymalnie 5 prac dyplomowych.

Prace POUFNE nie są udostępniane.