CZASOPISMA

Biblioteka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prenumeruje aktualnie blisko 50 czasopism. Oprócz czasopism aktualnie prenumerowanych posiada duży zasób czasopism archiwalnych, które dostępnie są na miejscu w Czytelni Czasopism. Część tego zasobu jest już widoczna w katalogu komputerowym, dostępnym na stronie BG AGH, zaś pozostały zasób jest sukcesywnie wprowadzany. Dopóki nie zakończy się ten proces zachęcamy do korzystania z katalogu tradycyjnego (kartkowego) dostępnego w czytelni lub pytania bibliotekarza o szukane czasopisma.

Aktualnie Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma:

Czasopisma, które były prenumerowane, a które aktualnie są w dostępie online: