Biblioteka wydziałowa

Biblioteka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii powstała w 2006 roku z połączenia księgozbiorów wszystkich bibliotek katedralnych Wydziału. Aktualnie w jej zbiorach znajduje się łącznie 54030 jednostek obliczeniowych (stan na dzień 1 styczeń 2018 r.). 

więcej...

AKTUALNOŚCI BIBLIOTEKI

logo


DANE KONTAKTOWE

TELEFONY
CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK tel. 12-617-45-77
CZYTELNIA CZASOPISM tel. 12-617-45-79
KIEROWNIK BIBLIOTEKI tel. 12-617-45-80
POCZTA ELEKTRONICZNA
E-MAIL bibwgig@agh.edu.pl
BIBLIOTEKARZE
MGR KLAUDIA GÓRECKA – KIEROWNIK gorecka@agh.edu.pl
MGR URSZULA FABER ufaber@agh.edu.pl
MGR OLIWIA KRZYŻAŃSKA oliwiak@agh.edu.pl
MGR INŻ. SYLWIA SAPIŃSKA sylwia.sapinska@agh.edu.pl