Badania sensoryczne w ramach AGH Junior

W dniu 9.03.2019 r. w salach dydaktycznych Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle naszego Wydziału miały miejsce dość niestandardowe, ale jak zawsze bardzo atrakcyjne zajęcia. Ich uczestnikami było trzydzieścioro dzieci biorących udział w studiach Akademii AGH Junior – Akademii, będącej jedynym ogólnouczelnianym projektem dydaktycznym AGH dla dzieci szkolnych, z zadaniem zaszczepienia w uczniach ciekawości świata oraz przedstawienia nauki w taki sposób, aby zachęcić je do zdobywania wiedzy, zadawania pytań oraz rozwoju swych pasji.

W trakcie trzygodzinnych zajęć ich uczestnicy mieli za zadanie zbadać jakość różnych rodzajów… miśków żelków, a dalej, na tej podstawie wybrać najlepszy produkt, który uzyskał w finalnej części warsztatów status Super Miśka AGH Junior. Dzieci używały do badań swoich zmysłów, a także urządzeń i metod laboratoryjnych związanych z analizą sensoryczną. Zajęcia poprowadził dr inż. Paweł Bogacz w asyście członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. Trzygodzinne zajęcia minęły bardzo szybko. Młodzi naukowcy AGH Junior efektywnie przyswajali wiedzę dotyczącą zarządzania jakością, a także jej miar i narzędzi kontroli. Fantastycznym było również to, że powyższemu towarzyszyła moc radości i uśmiechu oraz wielu ciepłych słów i informacji, że zajęcia są rzeczywiście bardzo ciekawe.