Akademia Projektanta na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

W dniu 11.04.2019 r., na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, odbyło się seminarium, którego motywem przewodnim były zagadnienia związane z zastosowaniem urządzeń wentylacyjno-grzewczych w projektowaniu budynków w myśl idei BIM. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą FLOWAIRPROCAD. Skierowane ono było do przedstawicieli biur projektowych oraz studentów.

Przedstawiciele firmy FLOWAIR zapoznali uczestników ze strukturą organizacyjną firmy, ofertą produktową oraz zasadami działania poszczególnych urządzeń. W ramach seminarium uczestnicy mogli także poszerzyć swoją wiedzę w zakresie modelowania informacji o budynku i możliwości programu Autodesk Revit. Przedstawiciel firmy PROCAD na przykładzie rooftopów, kurtyn, destryfikatorów oraz nagrzewnic przedstawił zasady pracy z rodzinami Revit. Nie zabrakło nagród dla najbardziej aktywnych uczestników. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia.

W przeddzień seminarium, tj. 10.04.2019 r., podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii, a firmą FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. W ramach podpisanego porozumienia strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie, wspólnego prowadzenia badań naukowych, inicjowania prac naukowo-badawczych oraz umożliwiania praktyk lub staży studentom i absolwentom AGH we FLOWAIR.