61. KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PIONU GÓRNICZEGO

W dniu 3 grudnia odbędą się obrady 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że konferencja będzie realizowana w inny niż dotychczas sposób. Odbędzie się ona w formie on-line. Zachowane jednak zostają wszystkie dotychczasowe elementy tego wydarzenia, a więc uroczyste, wspólne rozpoczęcie (o godz. 8:30), równoległe obrady kilkunastu sekcji tematycznych (od godz. 9:15), a także uroczyste wspólne podsumowanie (o godz. 16:45) wraz z koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej AGH (około godz. 18:00).

Na konferencji zostanie wygłoszonych 162 referaty przez 226 referujących, w tym 14 gości z zagranicy. Pomimo zgłoszeń napływających do ostatniej chwili Komitetowi Organizacyjnemu udało się w 4 dni wykonać skład 200-tu stronicowych materiałów konferencyjnych zawierających zestawienie streszczeń wszystkich referatów. Zostały one poukładane w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. Oddajemy je w Państwa ręce życząc przyjemnej lektury tego materiału, który może stać się przewodnikiem po tym wydarzeniu.

Materiały konferencyjne 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

 

Poniżej zestawiamy odsyłacze do poszczególnych części/sekcji obrad konferencji:

8:30 Uroczyste otwarcie Konferencji
Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UC-v1mMOSrQO2rUir9HhaiAQ

9:15 Rozpoczęcie obrad w sekcjach tematycznych

16:45 Uroczyste zamknięcie Konferencji , w tym:  ogłoszenie wyników w poszczególnych sekcjach tematycznych.
Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UC-v1mMOSrQO2rUir9HhaiAQ

18:00 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w secie “Niech żyje nam górniczy stan (w pandemii też…)”

Transmisja: https://www.youtube.com/channel/UC-v1mMOSrQO2rUir9HhaiAQ

 

W imieniu członków oraz opiekunów studenckich kół naukowych AGH zapraszamy do uczestnictwa w obradach 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

W związku z obchodami Dnia Górnika i odbywającą się w ich ramach 61. Konferencją Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Marek Cała ustanowił godziny dziekańskie w czwartek 3.12.2020 r. dla uczestników sesji naukowych (wygłaszających i słuchaczy).