59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego – Odezwa do Pracowników i Studentów WGiG

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

W dniu 6 grudnia odbywa się 59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego, która jest największą studencką konferencję naukową w Polsce. Obrady w XX sekcjach tematycznych będą się odbywać w godzinach od 9:30 do 16:00.

ZALECAMY I ZACHĘCAMY PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW DO CZYNNEGO UDZIAŁU W OBRADACH KONFERENCJI.

POPRZEZ UDZIAŁ POKAŻMY, ŻE JEST TO ŚWIĘTO NAUKI W AGH.

Program:

– 8:30 – uroczyste otwarcie konferencji (Aula AGH, paw. A0)
– 9:30-16:00 – obrady w sekcjach tematycznych
– 17:00 – rozdanie dyplomów laureatom oraz uroczyste zamknięcie konferencji (Aula AGH, paw. A0)

 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Dnia Górnika

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH