23. Piknik Naukowy na PGE Narodowym w Warszawie

11 maja 2019 r. w Warszawie na PGE Narodowym odbył się 23. Piknik Naukowy – pod tytułem: My i Maszyny.

Nasza Uczelnia już po raz trzeci prezentowała się na tym przedsięwzięciu promującym naukę. Kolejny już raz nasz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii został wytypowany, aby przedstawić swoje pokazy obok Wydziału Odlewnictwa, Wydziału Metali Nieżelaznych oraz weterana pikników Wydziału Fizyki.

Wybrane studenckie koła naukowe z naszego Wydziału zaprezentowały:

KN Aksjator – Ruchoma kładka dla pieszych typu rolling bridge

Pokaz obejmował prezentację kontrolowanego sposobu zmiany geometrii konstrukcji, czyli ruch kładki dla pieszych poprzez rozwijanie i zwijanie pomostu ponad zbiornikiem wodnym po którym poruszał się model motorówki napędzanej paliwem wodorowym

KN Kliwent – VENTROOM

Model pomieszczenia z systemem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wykonany w skali 1:10. Model zawiera urządzenia wentylacyjne wraz z wyposażeniem do doprowadzenia i odprowadzenia powietrza.

KN Skalnik – Nowoczesna Kopalnia Odkrywkowa

Prezentowano maszyny zestawione wraz z makietą kopalni kruszywa, gdzie prezentowano cykl jego wydobycia. Odtworzono w modelowej skali układ technologiczny w kopalni odkrywkowej przy użyciu zdalnie sterowanych modeli Lego Technic (min. ładowarka kołowa, wozidło technologiczne).

SKN Zarządzanie – AGH LeanLine

Interaktywne warsztaty z optymalizacji produkcji z wykorzystaniem LEGO Mindstorms. Pokaz obejmował udział w produkcji określonych wyrobów stworzonych z klocków LEGO. Poprzez poszczególne symulacje procesu oraz zaangażowanie specjalnych konstrukcji stworzonych z LEGO Mindstorms, możliwe było poznanie tajników i sposobów optymalizacji produkcji realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Według organizatorów Pikniku, w tym ewaluatorów z Centrum Nauki Kopernik, nasze pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były bardzo ciekawe, co znalazło swoje potwierdzenie w rzeszy ludzi odwiedzających nasze stanowiska.

Serdeczne podziękowania należą się opiekunom kół naukowych: dr inż. Annie Wiktor-Sułkowskiej, dr. inż. Kazimierzowi Piergiesowi, dr. inż. Henrykowi Ciureji, dr. inż. Michałowi Betlejowi, mgr. inż. Michałowi Patykowi, a przede wszystkim wspaniale merytorycznie przygotowanym i wytrwałym Studentkom i Studentom naszego Wydziału. Organizacyjnie wspierała wszystkich dr Anna Młynarczykowska jako koordynator wydziałowy Uczelnianego Zespołu ds. Udziału i Organizacji Pikniku Naukowego AGH.