Seminarium naukowe KGO: K. Barański „Analiza możliwości zastosowania „zielonych” mas pirotechnicznych w konstrukcjach zapalników górniczych”

Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 28 lutego 2019 r. na seminarium

mgr inż. Krzysztofa Barańskiego

na temat:

„Analiza możliwości zastosowania „zielonych” mas pirotechnicznych w konstrukcjach zapalników górniczych”

Początek seminarium o godz. 12:00 w sali 228 paw. A4.…

Więcej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. JACKA PIETRZYKA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.03.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Jacka Pietrzyka

Temat rozprawy:
„Analiza możliwości wykorzystania odpadów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych”

Promotor: dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH

Więcej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. AGNIESZKI STOPKOWICZ

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 07.03.2019 roku, o godz. 11:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Agnieszki Stopkowicz

Temat rozprawy:
„Ocena warunków stateczności nasypów kolejowych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Cała

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Anton Sroka – Instytut

Więcej

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2019, jest prowadzona oddzielnie od rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Rekrutacja na studia i praktyki …

Więcej