Relacja z 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

Od ponad dziewięćdziesięciu lat studenckie koła naukowe są wizytówką Akademii Górniczo-Hutniczej, świadcząc o jej wyjątkowym potencjale rozwojowym. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla tych organizacji, ale także i dla całej AGH, są cykliczne, rokroczne konferencje naukowe obu pionów, w ramach których działają koła. Odbywają się one w trakcie statutowych …

Więcej

Sekcja anglojęzyczna „Technology & Language” w ramach 59 Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego

59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbyła się w dniu 6 grudnia jako stały element obchodów barbórkowych, stała się okazją do spotkania studentów oraz doktorantów z naszej Uczelni i z zagranicy, prezentacji wyników badań naukowych, wymiany wiedzy oraz integracji. W tym roku na łączną liczbę 370 prelegentów wydarzenie zgromadziło …

Więcej

Studenci z Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu na naszym Wydziale

Górnicze święto Barbórki jest okazją do spotkań naszej społeczności akademickiej ze studentami z zagranicy. W tym roku kolejny raz mieliśmy zaszczyt gościć studentów wraz z opiekunami z Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu. Wizyta żaków z najstarszego uniwersytetu górniczego w Rosji jest elementem współpracy naukowo-badawczej, prowadzonej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii …

Więcej