CUBR 2 – OPTYMALIZACJA KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PROCESIE WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI – “OPTICLASS”

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 5 058 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 1 170 000,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji …

Więcej

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚĆ STUDENTA NA ZAJĘCIACH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH PROGRAMU ADAPTACYJNEGO ADAPTER

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła się dziewiąta edycja Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach Programu prowadzone są szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego oraz umiejętności miękkich dla studentów AGH.

Potwierdzeniem udziału w Programie jest certyfikat, którego wzór załączamy poniżej. Certyfikat ten winien być …

Więcej

NASZ WYDZIAŁ LIDEREM OGÓLNOUCZELNIANEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO PROM – MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii będzie liderem ogólnouczelnianego programu stypendialnego PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, który jest organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W programie weźmie udział 60 doktorantów i 10 pracowników z ośmiu wydziałów AGH. W ramach programu doktoranci z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, którzy zgłosili …

Więcej