CUBR 1 – OPRACOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII ROZDRABNIANIA RUDY MIEDZI DLA O/ZWR POLKOWICE

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 15 817 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 2 146 500,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: KGHM Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt obejmuje badania laboratoryjne rozdrabniania i wzbogacania …

Więcej

KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Działanie 3.1 Power kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017r. do 31.07.2019r.
Całkowita wartość

Więcej

LOOP- LĄDOWANIE NA PHOBOSIE, OPRACOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO KONTAKTU STOPY LĄDOWNIKA Z POWIERZCHNIĄ PHOBOSA

Okres realizacji projektu: 6.02.2018 – 19.12.2019
Całkowita wartość projektu: 191 929 EUR
Wartość projektu WGiG: 99 425 EUR

Umowa realizowana we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, finansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Rola Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii polega na opracowaniu modelu numerycznego powierzchni Phobosa …

Więcej

RID – NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE

Tytuł: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”
Okres realizacji projektu: 1.12.2015 – 31.07.2018
Całkowita wartość projektu: 2 999 562,50 PLN
W tym WGiG: 240 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Akademia …

Więcej