Zaproszenie | Program | Uczestnictwo | Partnerzy | Kontakt

 


Zaproszenie


Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Marek Cała zaprasza wszystkich absolwentów Wydziału na Uroczyste Obchody 100-lecia Wydziału, które odbędą się w dniu 18 października 2019 r. w ramach Głównych Obchodów Jubileuszu AGH oraz Światowego Zjazdu Absolwentów AGH.

Na uroczystościach 100-lecia najstarszego w Polsce Wydziału kształcącego inżynierów górników, nie powinno zabraknąć mundurów górniczych, które są mile widziane, choć z uwagi na interdyscyplinarność kształcenia i różne ścieżki życia zawodowego absolwentów nie są obowiązkowe.


Plan zajęć

13:00-14:00
REKRUTACJA
(Budynek A1, II piętro, Aula JSW)
Rejestracja uczestników obchodów 100-lecia WGiG

14:00-15:00
WYKŁAD INAUGURACYJNY
(Budynek A1, II piętro, Aula JSW)

 • Uroczyste powitanie przez Dziekana,
 • Podpisanie umowy o współpracy Wydziału z Polską Grupą Górniczą S.A.
 • Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy prof. Juliana Sulimy-Samujłło (przemarsz do budynku A4)

15:00-17:00
ĆWICZENIA LABORATORYJNE I AUDYTORYJNE
“Warsztaty Jubileuszowe” w Katedrach

 • 25 lat kierunku Budownictwo na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH, paw. A-1, sala 203, dr inż. Daniel Wałach, mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
 • Hydrogeologia i odwadnianie, Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej, paw. A-3, sala 022, dr inż. Kazimierz Różkowski
 • Aerologia górnicza, Wentylacja i klimatyzacja, Laboratorium Aerologii Górniczej, Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej, paw. A-1, sala 016, dr inż. Kazimierz Piergies
 • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Laboratorium Analiz Środowiskowych, paw. A-1, lab. 9c, dr Anna Hołda
 • Wytrzymałość materiałów, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, paw. A-1 (hala maszyn), sala 09, dr inż. Łukasz Bednarek, dr inż. Justyna Adamczyk
 • Organizacja produkcji, LeanLab – Laboratorium Inżynierii Produkcji i Jakości, paw. A-1, sala 311, dr hab. inż. Paweł Bogacz

Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia Katedr. Otwarte będą:

 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, paw. A-1, pok. 315a
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, paw. A-1, pok. 126
 • Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, paw. A-4, pok. 202
 • Katedra Inżynierii Środowiska, paw. A-1, pok. 15

17:00-18:30
ĆWICZENIA TERENOWE I OBIEGÓWKA
(zbiórka Budynek A1, II piętro, Aula JSW)
“Spacerem przez wiek”, w programie:

 • Wspólne zdjęcie
 • Biblioteka Wydziałowa
 • Dziekanat
 • Klub Studencki GWAREK (idziemy na “slumsy”)
 • Spacer do Klubu STUDIO (idziemy na “Miasteczko”)

19:00-22:00
ROZDANIE DYPLOMÓW
(Klub Studio, ul. Budryka 4)
Wieczór z Wydziałem “W następne stulecie – studium przypadku” – bankiet
W programie m.in.:

 • Wystąpienie Dziekana
 • Hymn górniczy
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Pieśń semestralna
 • Wręczenie nagród “Przyjaciel Wydziału”
 • Budownictwo na AGH – 25 lat minęło …
 • Fotościanka

22:00-2:00
NOCNE ŻYCIE STUDENTÓW
(Klub Studio, ul. Budryka 4)
Międzypokoleniowa Potańcówka – lokal otwarty dla zgłoszonych uczestników

Mapka miejsc lokalizacji uroczystości

 


Uczestnictwo


Zgłoszenia uczestnictwa w obchodach 100-lecia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH dokonywało się poprzez formularz rejestracyjny.

Koszt uczestnictwa w Uroczystych Obchodach 100-lecia WGiG wynosi 150 zł brutto (121,95 zł netto + 23% VAT).

W związku z wyczerpaniem się wolnych miejsc przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Równocześnie informujemy, że nie możemy Państwu zagwarantować, iż wszystkie zgłoszenia zostaną zaakceptowane.

Zgłoszenia uczestnictwa w Uroczystych Obchodach 100-lecia WGiG można było dokonać również przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w Głównych Obchodach Jubileuszu 100-lecia AGH, zaznaczając chęć wzięcia udziału w wydarzeniu określonym jako Sesje naukowe i spotkania na wydziałach i wybierając z listy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Aktualnie rejestracja na obchody centralne jest już zakończona.


Kontakt


E-mail: stolatwgig@agh.edu.pl
Telefon: 12 888 20 72


Partnerzy