CEL

ANGAŻOWANIE SIĘ W PRZEMYSŁ POPRZEZ KSZTAŁCENIE NOWYCH POKOLEŃ SPECJALISTÓW ORAZ OTWARCIE SIĘ NA NOWE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE PRACE INŻYNIERÓW W BRANŻY GÓRNICZEJ ORAZ ENERGETYCZNEJ.

MISJA

KSZTAŁCENIE ŚWIATŁYCH INŻYNIERÓW I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ZGODNIE Z AKTUALNYMI I PRZYSZŁYMI POTRZEBAMI GOSPODARKI I WYZWANIAMI WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI.

WIZJA

UNIKALNE POŁĄCZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ DYDAKTYCZNEJ Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM W SFERZE BIZNESOWEJ.
trzy osoby z planami na budowie

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO!